disclaimer » 

Disclaimer

De Fluiconnecto website is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site. Fluiconnecto kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Fluiconnecto worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan. Alle mogelijk genoemde en getoonde (geregistreerde) logo's, merken en productnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.